Lastnik, skrbi za promocijo in prodajo, vodja recepcije

Ingrid Saksida