Izleti in znamenitosti

Vipavska dolina ponuja številne naravne in kulturne ter zgodovinske znamenitosti. Med ostalinami rimskih utrdb so še vedno žive zgodbe o njihovih bitkah, v srednjeveških gradovih, dvorcih in cerkvah je na tisoče podob nekega časa, zapuščina velikih ustvarjalcev je zakladnica nikoli dokončanih pripovedi o dolini in njenih ljudeh.
Najlepši kraji Vipavske doline so zelo različni, tako kot so bili različni razlogi in čas njihovega nastanka. V vsakem kotičku starih vipavskih krajev najdemo pripovedi o bogato razgibanem življenju, naprednih zamislih in dosežkih prebivalcev. Bogata in lepo ohranjena stavbna dediščina pritegne obiskovalca, ki v majhnih muzejih in galerijah lahko poteši radovednost in željo po lepem. Sprehodi po ozkih ulicah in značilnih trgih so navdihujoči.

Hitri Kontakt

Naslov: Vi-Vin Saksida d.o.o. & Ingrid Saksida s.p.
Zalošče 12a
5294 Dornberk

Tel: +386 5 3017853

Email: info@vinasaksida.com